AMMATILLINEN KOULUTUS

PERUSTUTKINNOT

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO (ePerusteet)

Maalari

Maalarin ydinosaaminen sisältää korjaus- ja uudisrakennustöitä, tapetoinnin ja ruiskumaalauksen perusteet ja erilaisten kalusteiden pintakäsittelytöitä. Erikoisosaamisena voi olla julkisivujen pintakäsittelytyöt tai monipuoliset pientalojen maalaustyöt.  

Maalari on alansa tuotteiden asiantuntija ja hän toimii työssään ympäristöä säästävästi. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin huomioiminen ovat  tärkeässä osassa myös maalarin työssä. 

Maalari työllistyy suurin tai pieniin alan urakointiyrityksiin, maalaus- ja rakennusalan liikkeisiin  tai oman yrityksensä kautta. 

Lattianpäällystäjä

Lattianpäällystäjän töihin kuuluu erilaisten lattiamateriaalien asennus ja niihin liittyvät pohjustustyöt. Erikoisosaamisena voi olla vaativat laatoitus- ja parkettiasennustyöt.

Lattia on sisätilojen sisustuksen peruspilari ja uusia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille. Lattianpäällystäjän onkin kehitettävä itseään ammatillisesti ja seurattava alansa uusia tuulia.

Lattianpäällystäjä työllistyy rakennusalan yrityksiin tai toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Pintakäsittelijä

Tutkintonimikkeellä pintakäsittelijä tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä teollisen pintakäsittelyn tuotantolaitoksissa. Hän voi olla erikoistunut metallituotteiden ruiskumaalaukseen tai sähkökemiallisiin tai kemiallisiin pintakäsittelyihin tai kuumasinkitykseen.

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO (ePerusteet)

Rakennuspeltiseppä

Tutkintonimikkeellä rakennuspeltiseppä tutkinnon suorittanut osaa tehdä rakennusten ulkopintoihin liittyviä peltiasennuksia piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Hän osaa tehdä myös kattojen huopa-, tiili ja profiilielementtien asennukset sekä saumakattojen peltityöt.

VENEENRAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO (ePerusteet)

Veneenrakentaja

Veneenrakennuksen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammattitaito moniin erilaisiin venealan työtehtäviin. Hän tuntee veneiden keskeiset turvallisuusvaatimukset ja osaa suorittaa käsityötaitoja vaativia työtehtäviä, puusepäntöitä, laminointitöitä ja muita pienveneenrakentamiseen liittyviä tehtäviä, kuten kone- ja laiteasennuksia. Kaikissa ammatillisissa opinnoissa vaadittavan ammattitaidon tavoitteena on, että ammattiin valmistunut pystyy suorittamaan vaadittavat tehtävät työnjohdon ohjauksessa.

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO (ePerusteet)

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja on yksi tulevaisuuden suosikkiammatteja. Kiinteistöpalveluja tuottavilla toimialoilla toimii Suomessa jo yli 6000 yritystä. Esimerkkeinä hoidettavista kiinteistöistä voivat olla vaikkapa asuinkerrostalot, julkiset rakennukset, toimisto- ja liikekiinteistöt sekä erilaiset liikennepaikat. Kiinteistöjen teknistyminen on ollut nopeaa. Nykyaikaisissa kiinteistöissä on käytössä useita käyttöolosuhteita ja energiatehokkuutta parantavia teknisiä järjestelmiä, joiden käyttö ja kunnossapitäminen vaativat vahvaa teknistä osaamista. Myös alalla käytettävät työvälineet ovat kehittyneet ja nostaneet työn tehokkuutta sekä lopputuloksen laatua.

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO (ePerusteet)

Restauroija

Restauroija on vanhan rakennustaidon ammattilainen joka korjaa vanhoja rakennuksia perinteisin menetelmin ja materiaalein. Restauroijan työt ovat monipuolisia ja koulutuksessa voi opiskella niin rakennuksen pintatöitä kuin rakenteiden korjaamistakin. Restaurointiin kuuluu vahva käsityöläisyys, ymmärrys historiasta ja halu säilyttää vanhaa rakennusperintöämme!

Sisustaja

Sisustusalan osaamisalan  suorittanut henkilö kykenee osallistumaan laaja-alaisesti moniin erilaisiin sisustusalan työtehtäviin, kuten sisustusrakenteiden purkamiseen ja kokoamiseen sekä verhoilu- ja päällystys- ja pintakäsittelytöihin. Hän on käsistään taitava työntekijä, joka pystyy toimimaan yhteistyössä asiakkaan, sisustusarkkitehtien ja muiden suunnittelijoiden kanssa. Pääasiassa hän siis toteuttaa konkreettisesti useiden eri tahojen kehittämiä suunnitelmia. Työ edellyttää tyyli- ja muototajua sekä hyvää värisilmää ja hahmotuskykyä.

Verhoilija

Verhoilualan osaamisalan  suorittanut henkilö osaa tehdä huonekalujen pehmustuksia ja päällystyksiä monin eri tavoin ja erilaisin materiaalein. Verhoilijalla tulee olla tyyli- ja muototajua sekä hyvä hahmotuskyky. Työssä vaaditaan yleensä oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. TAO:ssa opiskelijat voivat valita erikoistumisalakseen joko teollisen tai perinteisen verhoilun.