OPISKELIJAKUNTA

Opiskelijakunnan muodostavat oppilaitoksen opiskelijat. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus, johon jäsenet valitaan tutkintonimikkeittäin yleiskokouksessa syyslukukaudella.

Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja järjestää tarvittaessa harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Opiskelijakunta voi myös tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja oppilaitosta koskevissa asioissa. Opiskelijakunnalla on edustajansa oppilaitoksen johtokunnassa.