OHJEITA OPISKELIJALLE

OPISKELU AMMATILLISESSA PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

Opiskelu ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa koostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista taito- ja tieto-opinnoista. Ammatilliset tutkinnon osat opiskellaan tutkinnon osa kerrallaan valmiiksi ja osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tieto-opintoja on kahdenlaisia: yhteiset tutkinnon osat ja ammatillisten tutkinnon osien tietojaksot. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme. Ne ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen . Yhteiset tutkinnon osat opetetaan pääsääntöisesti 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Yhteisten tutkinnon osien tarkoituksena on lisätä opiskelijan valmiuksia selvitä ammatissaan sekä elämässään jatkuvien muutoksien alaisessa nyky-yhteiskunnassa.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat oman ammatin perusta ja sisältävät sekä taito- että tieto-opintoja. Ammatilliset opinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa..

Tästä voit lukea opiskelijan oppaan kokonaisuudessaan (pdf)


Ammattitutkintostipendin hakeminen

Jos olet ollut vähintään viisi vuotta töissä millä tahansa alalla ennen kuin olet suorittanut tutkinnon, voit hakea ammattitutkintostipendiä. Stipendin suuruus on 400€. Ohjeet ja haku linkissä:

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/