OHJEITA OPISKELIJALLE

OPISKELU AMMATILLISESSA PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

Opiskelu ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa koostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista taito- ja tieto-opinnoista. Ammatilliset tutkinnon osat opiskellaan tutkinnon osa kerrallaan valmiiksi ja osaaminen osoitetaan näytöissä.

Tieto-opintoja on kahdenlaisia: yhteiset tutkinnon osat ja ammatillisten tutkinnon osien tietojaksot. Yhteisiä tutkinnon osia on kolme. Ne ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen . Yhteiset tutkinnon osat opetetaan pääsääntöisesti 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Yhteisten tutkinnon osien tarkoituksena on lisätä opiskelijan valmiuksia selvitä ammatissaan sekä elämässään jatkuvien muutoksien alaisessa nyky-yhteiskunnassa.

Ammatilliset tutkinnon osat ovat oman ammatin perusta ja sisältävät sekä taito- että tieto-opintoja. Ammatilliset opinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa..

Tästä voit lukea opiskelijan oppaan kokonaisuudessaan (pdf)