verhoilija

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Verhoilualan osaamisala

Mallikelpoista mukavuutta

VERHOILIJA osaa tehdä huonekalujen pehmustuksia ja päällystyksiä monin eri tavoin ja erilaisin materiaalein. Verhoilijalla tulee olla tyyli- ja muototajua sekä hyvä hahmotuskyky. Työssä vaaditaan yleensä oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. TAO:ssa opiskelijat voivat valita erikoistumisalakseen joko teollisen tai perinteisen verhoilun.

Teollisessa verhoilussa on kyettävä tarkkaan ja tasalaatuiseen verhoilutyöhön ja harjaannuttava tuotantolaitoksen oikeaan työrytmiin. Alalla työskentelevällä tulee olla valmiudet käyttää erilaisia koneita ja laitteita, ja hänellä tulee olla tiedot myös tietotekniikan perusteista. Teollisuuden verhoilija toimii usein myös uusien mallien tekijänä, jolloin hänen on osattava lukea suunnittelijoiden laatimia piirustuksia.

Perinteisessä verhoilussa on osattava vanhat käsityötavat ja kyettävä korjaamaan ja entisöimään vanhoja huonekaluja. Joustinten sidonta- ja päällystysvaiheet edellyttävät hyviä sormi- ja käsivoimia. Tyylihuonekalut entistetään vanhojen tapojen ja tyylien mukaisesti, joten perinteisen verhoilijan on tunnettava myös tyylihistorian perusteet. Verhoilija voi hyvin erikoistua myös autojen, veneiden tai muiden ajoneuvojen verhoilemiseen tai laajentaa ammattitaitoaan esimerkiksi puualan perustutkintoon liittyvällä osaamisella.

Verhoilijoille tarjoavat työpaikkoja pääasiassa huonekalutehtaat tai teollisuuden alihankkijoina toimivat ajoneuvo- ja muut verhoomot. Perinteistä verhoilua tehdään enimmäkseen itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Käy tutustumassa verhoilijaopiskelijoiden kuviin Facebookissa.