sisustaja

Sisustaja

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Sisustusalan osaamisala

Tyylillä on tekijänsä

SISUSTAJA on käsistään taitava ammattilainen joka toteuttaa tilakokonaisuuksia tai tilojen osia suunnitelmien mukaan. Toisinaan hän myös pääsee vaikuttamaan sisustusratkaisuihin ja valintoihin. Sisustajan työ on useimmiten toimimista tiimissä usean eri ammattilaisen kanssa. Sisustaja soveltuu myös hyvin asiakaspalvelutehtäviin.

Työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. Sisustajan on tunnettava tyylisuuntaukset antiikista nykypäivän trendeihin ja ymmärrettävä kestävän kehityksen merkitys työssään. Hänen tulee tietää myös käyttämiensä materiaalien työstötavat sekä kestävyys- ja muut ominaisuudet. Visuaalisuus on vahvasti mukana sisustajan työssä ja se näkyy erityisesti värien ja materiaalien käytössä ja viimeistellyssä työn jäljessä.

Sisustajille tarjoavat työpaikkoja rakennus- ja sisustustarvikeliikkeet, maalaus- ja sisustusurakoitsijat sekä esimerkiksi laivateollisuuden alihankkijat. Sisustajan perustutkinto on myös hyvä pohja jatko-opinnoille. Opiskelu tapahtuu suurelta osin käytännön työtehtävien avulla ja aidoissa työympäristöissä

Käy tutustumassa sisustajaopiskelijoiden kuviin Facebookissa.