Kaksoistutkinto

Ylioppilaslakki

KAKSOISTUTKINTO TAO:ssa

(ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto)

YO-TUTKINTO

KENELLE

  • suoraan peruskoulusta TAO:n opiskelijaksi valittu, lukiostakin kiinnostunut

  • vähintään arvosana 7 äidinkielessä, matematiikassa, englannissa, yhteiskuntaopissa ja terveystiedossa peruskoulun päättötodistuksessa

MISSÄ

  • Norssissa (Turun normaalikoulun lukio)

MILLOIN

  • TAO:n osoittamina tiettyinä päivinä viikossa TAO:n tietyissä periodeissa

MITEN

  • Norssin toimesta Norssin normaaleissa ryhmissä ennalta sovituissa kursseissa

MITÄ

  • äidinkieltä ja englantia 8 kurssia, matematiikkaa (lyhyt) 8 kurssia, terveystietoa 3 kurssia ja yhteiskuntaoppia 4 kurssia

MUUTA

  • TAO:n opiskelijoiden yksi viikoittainen kaksoistunti omana pienryhmänä Norssissa TAO:n Norssi-periodeissa

  • tarvittavat oppikirjat TAO:n kustantamina ja läppärit lainaksi TAO:sta opiskeluajaksi 20 euron panttia vastaan


Annikanpolku 9, 20610 TURKU

Puhelin (yliopiston vaihde): 029 450 1000

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi