Ohjaustavoittaa

OHJAUS TAVOITTAA!!

Toteutusaika: 1.1.2021 – 30.6.2022

Rahoittaja: OPH

Hankkeen tavoitteet

Ohjaus tavoittaa! hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-ohjausta ja sen välineitä, sekä digiohjauksen malleja ja prosesseja yhteistyössä hankeverkoston kanssa. Hanketyön tavoitteet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:

1) Hakuvaiheen ohjaus

2) Opintojen aikainen ohjaus sekä opinto-ohjaus

3) Ura- ja jatko-ohjaus

Hankkeen toimijat

Suomen Diakoniaopisto toimii hankeverkoston koordinoijana. Yhteistyökumppaneita ovat Business College, Careeria oy, Hevosopisto, Mercuria kauppaoppilaitos, Palvelualan opisto, Perho Liiketalousopisto, PSK aikuisopisto, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus, Seurakuntaopisto ja Turun ammattiopistosäätiö

TAO:n painopisteitä hankkeessa ovat

  • Hakuinfojen jalkauttamiskeinojen kokeilu perusasteelle 

  • Ennen opintojen alkua tapahtuvan HOKS-prosessin kehittäminen. Kokeillaan HOKS-tekoa verkkovälitteisesti 

  • Siirtymäohjauksen oikea-aikaisuuden ja kommunikointiväylien kehittäminen, kokeillaan videoiden tukea opinto-ohjauksessa  

  • AMK –valmennus


Lisätietoja:

Päivi Sirkiä hankevastaava paivi.sirkia(at)taos.fi