Kohti huippulaatua lännessä

KOHTI HUIPPULAATUA LÄNNESSÄ

Kohti huippulaatua lännessä on verkostohanke, jossa tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hankkeenverkosto pohjautuu Hyvin tekemistä länteen – hankeverkoston toimijoihin. Hankkeenaskelmerkit ovat Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030. Hankkeenpainopistealueet ovat: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista, Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana sekä Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti.

Kehittämistoimenpiteitä tehdään niin oppilaitoksen, kuin koulutuksen järjestäjän ja hankeverkoston tasolla. Hankkeen myötä laadunhallinta kattaa ammatillisen koulutuksenkoko toiminnan, joka pohjautuu vankasti asiakaslähtöisyyteen. Hankkeen toimijat kytkevät kehitetyt toimintatavat ja järjestelmät osaksi laadunhallintajärjestelmiään, mikä varmistaa uusien toimintatapojen siirtymisen oppilaitosten arkeen. Opiskelijat ja oppilaitoksenhenkilöstö sitoutetaan hankkeeseen ottamalla heidät mukaan kehittämiseen ja pilotointiin.

Toteutusaika on 1.1.2020 – 31.12.2021. Hankeverkostossa ovat mukana Turun Ammattiopistosäätiö sr (hankkeen koordinaattori), Seurakuntaopisto ( ent. Kaustisen Evankelinen Opiston Kannatusyhdistys ry), Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsi-Rannikon Koulutus Oy, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansaopistonkannatusyhdistys ry, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnankoulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoenkoulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Turun Musiikkiopetus Oy ( ent. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry) Turun Musiikkiopetus Oy), Turun kristillisen opiston säätiö sr

Hankkeen projektipäällikkö Juho Vuorinen juho.vuorinen@taos.fi

KOHTI HUIPPULAATUA LÄNNESSÄ TUOTOKSET

TURVALLISUUDEN VUOSIKELLO

Turvallisuuden vuosikellon idea on visualisoida koko oppilaitoksen turvallisuuteenliittyvät toiminnot vuosi tasolla. Toimintojen vastuuhenkilöt pystyvät visuaalisestiseuraamaan eri toimintojen toteutuksen ajankohdat. Turvallisuuden vuosikello toimii myös muistilistana. Turvallisuuden vuosikello on jaettu aikasektoreihin, jotka on kytkettykalenteriin ja periodijärjestelmään.

Liitteenä olevassa turvallisuuden vuosikellossa toiminta on jaettu viiteen eriaikasektoriin. Turvallisuuden vuosikello kattaa koko toiminnan ja on linkitettylaatujärjestelmään. Toisin sanoen jokaisesta toiminnasta on laadun ohje ja tarvittavat lomakkeet. Monikerroksinen vuosikello sisältää seuraavat turvallisuuden toiminta-alueet:

  1. työ- ja opiskeluturvallisuus

  2. kiinteistö- ja pelastusturvallisuus

  3. ympäristöturvallisuusja

  4. tietoturvallisuus