AMK väyläopinnot

AMK-Väyläopinnot TAO:ssa

TAO:lla on pitkät perinteet AMK-valmentavien opintojen järjestämisessä. Keväästä 2023 alkaen TAO:ssa on ollut mahdollisuus suorittaa valmentavien opintojen sijaan virallisia AMK-Väyläopintoja yhteistyössä Turku AMK:n kanssa.

Valinnaisina opintoina suoritettavat AMK-väyläopinnot voi hyödyntää suoraan ammattikorkeakouluopintoina, mikäli hakeutuu TAO:n jälkeen opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun. Opinnot edistävät myös ammatillisia opintoja osaamisen tunnustamisen kautta, eli hyöty opiskelijalle on ns. kaksinkertainen.

Valinnaiset (AMK) tutkinnon osat TAO:ssa:

Yhteistyöopinnot ovat oppilaitoskohtaisia, ja ilmoittautuminen näille yhteistyönä toteutettaville opintojaksoille on mahdollista ainoastaan TAO:ssa opiskeleville.

TAO Turun Ammattiopistosäätiössä AMK-Väyläopintoja opettaa oppilaitoksen omat AMK-opetukseen pätevät opettajat ja tunnit järjestetään normaalin lukujärjestyksen mukaan lähiopetuksena paikan päällä.

Lisää väyläopinnoista Turku AMK:n sivuilta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/yhteistyooppilaitokset/